Skyddsjakt av säl

Den som ska bedriva skyddsjakt efter säl på annans jaktområde ska skaffa tillstånd från jakträttsinnehavaren innan skyddsjakten startar. Om du tänker jaga säl på allmänt vatten i Skåne behöver du ansöka om detta hos Länsstyrelsen Skåne.

Undantagna områden

Inom skyddsjaktsområdet kan det finnas skyddade områden där andra regler för skyddsjakt efter säl gäller. Detta kan vara t ex sälskyddsområden, natura 2000-områden, naturreservat eller nationalparker. Kontakta Länsstyrelsen Skånes naturvårdsenhet för information om vad som gäller i dessa områden.

Ansökan om jakt på allmänt vatten

Om du ska jaga på allmänt vatten ansöker du hos Länsstyrelsen Skåne om detta.

Blankett för ansökan om jakt på allmänt vatten.