Viltskador

Sälar, gäss, tranor och rovdjur kan ibland ställa till skador på tamdjur och gröda. Länsstyrelsen kan ge bidrag för att förebygga skadorna, och för att kompensera skada som uppstått.

Viltskador ska i första hand förebyggas genom jakt eller på annat sätt. Länsstyrelsen kan ge bidrag för vissa åtgärder och inköp av skrämselutrustning. Om förebyggande åtgärder vidtagits men inte visar sig tillräckliga kan Länsstyrelsen i vissa fall bevilja ersättning för uppkommen skada. En förutsättning är att skadan anmälts till Länsstyrelsen. Skador på tamdjur och gröda ska alltid besiktigas av Länsstyrelsen särskilt utsedda besiktningsmän. Ansökan om ersättning ska göras på särskild blankett. Skador som orskas av jaktbart vilt, t ex vildsvin och hjortar, ersätts inte.

Här får du mer information hos Viltskadecenter