Vild & Bortskämd

Vild & Bortskämd är ett projekt som ska bidra till en klövviltstam i balans som kan leva av vad naturen har att ge.

vild_bortskamd_logo.webb.png 

Klövviltsstammarna har ökat markant de senare 50 åren. Detta har fått stora konsekvenser både på naturen och för djuren.

Även  utfodring med rotfrukter, bröd och matavfall har ökat i omfattning, något som kan ge negativa effekter av olika slag. I vissa fall kan den leda till ökade skador på skogs- och jordbruk. Dessutom kan utfodring påverka de olika klövviltarterna på olika sätt så att konkurrensen om det naturgivna fodret förändras eller ökar.

Idag satsas det samtidigt mindre på plantering av naturligt foder i skogslandskapet i södra Sverige. Att vända trenden mot att gynna växande foder i landskapet istället skulle vara positivt inte bara för klövviltets hälsa utan även för skogs- och jordbruket samt den biologiska mångfalden.

Genom kunskapsspridning och innovativa kommunikationsgrepp vill projektet bidra till att skapa en attitydförändring, ökat engagemang för naturligt foderskapande åtgärder och en förståelse för de effekter som utfordring kan ge.

 

Aktiviteter i projektet

Inom projektet ska vi bland annat ta fram inspirerande och kunskapshöjande filmer, utbildningsmaterial till jägarutbildningar och älgförvaltningsgrupper, sociala medier, dialogmöten och exkursioner.

 

Deltagande organisationer

Deltagande organisationer är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan i Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet, Naturskyddsföreningen, Jägarförbundet samt markägare. Länsstyrelsen Skåne är projektägare. Projektet sträcker sig över hela Götaland och finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Det pågår till sommaren 2019.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.jpg