Kronhjortsjakt

Kronhjorten, Skånes landskapsdjur, får jagas inom hela Skåne. Särskilt tillstånd (licens) krävs dock för att få jaga kronhjort inom kronhjortsområde.

 Content Editor

I Skåne län finns 6 till varandra gränsande områden som enligt Länsstyrelsens beslut är kronhjortsområden.

Licensområdet ska uppfylla samtliga tre förutsättningar:
1. Området ska hålla minst 200 HA.
2. Området ska vara i princip sammanhängade.
3. Marken ska ha lämplig kronhjortsbiotop eller fast stam av kronvilt.

Jaktiden för kronhjort i Skåne är mellan andra måndagen i oktober till och med den 31 januari – både inom och utom kronhjortsområde.  

Ansökningsblankett för registrering av nytt licensområde finns att hämta på vår webbplats. Klicka i rutan till höger för att ladda ner blanketten i pdf-format.  

Befintliga licensområden som är återkommande (haft licens tidigare) och som önskar erhålla licens nästkommande år ska inkomma med uppgifter om det antal djur och djurslag man önskar fälla samt om det är fastigheter som ska tillkomma eller avgå från licensområdet.

Blanketten/ansökan som avser befintliga licensområden kommer att skickas ut till den licenshavare som finns angiven hos Länsstyrelsen.    

Ansökningarna både för nya och befintliga område ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 10 februari jaktåret.