Älgjakt 

Riksdagen har beslutat att ett nytt älgförvaltningssystem ska införas från och med älgjakten 2012. Några av de stora förändringarna är att A-, B- och E-områdena försvinner och ersätts av en ny form av licensområde. Älgskötselområdena kommer däremot att finnas kvar.

För att få jaga älg ska marken vara registrerad hos Länsstyrelsen. Fastigheter kan registreras som licensområde eller älgskötselområde för älgjakt.

Licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet att det medger en årlig avskjutning av minst en kalv.

Hur stor arealen måste vara för att kunna registreras som ett licensområde framgår av lathund som ni hittar här

Älgskötselområde

Ett älgskötselområde ska vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året, men kan registreras även om det bara medger en avskjutning av fem vuxna älgar per år, om det finns särskilda skäl och området i övrigt är lämpat för älgjakt

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad får under den tid Länsstyrelsen beslutar, dock högst 5 dagar, fällas ett obegränsat antal kalvar.  

Ansökan om nyregistrering och tillägg av mark i älgjaktsområde

Ansökan ska skickas in till Länsstyrelsen före utgången av januari månad.

Från och med den 1 januari 2012 ändras ansökningsavgiften till att vara 2 300 kronor.

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan skickas in (bankgiro 102-2847).

Registreringsbeslutet skickar Länsstyrelsen till sökanden senast tre månader före jakttidens början. Ordinarie älgjakt i länet börjar andra måndagen i oktober.

Licenstilldelning och andra bestämmelser för jakten meddelas och skickas ut senast en månad innan jakten börjar. Även besked om årets älgavgift som ska betalas till Länsstyrelsen för varje fälld älg skickas ut då.  

Älgjakt - rapportera avskjutning

Från jaktsäsongen 2007 har du möjlighet att rapportera avskjutning i den nya älgportalen. Gå in via länken "registrering av jaktresultat samt uppgifter över de olika jaktlagens älgavskjutning de senaste åren" och ange användarnamn. Användarnamnet är A eller Ä - länskod - licensområdesnummer (Skånes länskod är 12), t ex A-12-11-23-016).

Lösenordet hittar du på den hemskickade blanketten "Anmälan om fälld älg". Du är nu inne och kan rapportera. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. När jakten är slut ska företrädaren för jaktområdet logga in för att bekräfta jaktresultatet och anmäla att jakten är slut.

Vi på länsstyrelsen ser gärna att du rapporterar via älgportalen.