Älgjakt

Älgjakt kan bedrivas inom ett registrerat älgjaktsområde i form av ett älgskötselområde eller ett licensområde. Älgjakt kan också bedrivas på oregistrerad mark.
Älg på fält.

 

Älgjakt på oregistrerad mark

Har du mark som inte är registrerad i ett licens eller älgskötselområde så får du jaga kalv den 9-10 oktober 2017.

Älgjakt på registrerad mark

Om du jagar på registrerad mark, det vill säga mark som är registrerade i ett licensområde eller älgskötselområde, så får du information om vad du får jaga i tilldelningsbeslutet eller av skötselområdet.

Rapportera avskjutning av älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen Skåne. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Fällavgiften betalas efter avskjutningen är rapporterad.

Här rapporterar du avskjutning i älgportalen.

Du hittar instruktioner och manual för älgdataportalen här.

Kostnad

Kostnaden för en fälld älg 2017 är 100 kr per kalv och 1000 kr per vuxet djur.

 

Ansökan om älgjaktsområde

Licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet att det medger en årlig avskjutning av minst en kalv för att kunna registreras.

Minsta areal för att få licens ser du här.pdf

Älgskötselområde

Ett älgskötselområde ska vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året, men kan registreras även om det bara medger en avskjutning av fem vuxna älgar per år, om det finns särskilda skäl och området i övrigt är lämpat för älgjakt.

Ansökan

Ansökan ska skickas in till Länsstyrelsen Skåne före 1 februari och ansökningsavgiften är 2 300 kronor. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan skickas in (bankgiro 102-2847).

Blankett för ansökan om registrering av älgjaktsområde. 

Beslut

Registreringsbeslutet skickar Länsstyrelsen Skåne till dig som söker senast tre månader före jakttidens början. Ordinarie älgjakt i länet börjar andra måndagen i oktober. Licenstilldelning och andra bestämmelser för jakten meddelas och skickas ut senast en månad innan jakten börjar. Även besked om årets älgavgift som ska betalas till Länsstyrelsen Skåne för varje fälld älg skickas ut då.  

 

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.