Älgjakt 

För att få jaga älg ska marken vara registrerad hos Länsstyrelsen Skåne. Fastigheter kan registreras som licensområde eller älgskötselområde för älgjakt. Vill du nyregistrera ett jaktområde så ska det ske innan 1 februari och ansökan kostar 2300 kronor. Rapportera avskjutning via älgportalen senast 14 dagar efter att det fällts.

Licensområde och älgskötselområde

Ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet att det medger en årlig avskjutning av minst en kalv. Hur stor arealen måste vara för att kunna registreras som ett licensområde framgår av lathund som du hittar här (PDF).

Ett älgskötselområde ska vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året, men kan registreras även om det bara medger en avskjutning av fem vuxna älgar per år, om det finns särskilda skäl och området i övrigt är lämpat för älgjakt.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad i ett licens eller älgskötselområde får det under det antal dagar Länsstyrelsen Skåne beslutar fällas ett obegränsat antal kalvar.

Antalet dagar framgår av beslutet om jakttider och fällavgifter som du hittar i högerspalten här bredvid.   

Ansökan om nyregistrering och tillägg av mark i älgjaktsområde

Ansökan ska skickas in till Länsstyrelsen Skåne före 1 februari och ansökningsavgiften är 2 300 kronor.

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan skickas in (bankgiro 102-2847). Registreringsbeslutet skickar Länsstyrelsen Skåne till dig som söker senast tre månader före jakttidens början. Ordinarie älgjakt i länet börjar andra måndagen i oktober.

Licenstilldelning och andra bestämmelser för jakten meddelas och skickas ut senast en månad innan jakten börjar. Även besked om årets älgavgift som ska betalas till Länsstyrelsen Skåne för varje fälld älg skickas ut då.  

Rapportera avskjutning

Vi på Länsstyrelsen Skåne ser gärna att du rapporterar avskjutning i älgportalen. Klicka här för att komma till älgdata.

En manual för hur du rapporterar finns i rutan till höger.

Användarnamnet är A eller Ä - länskod - licensområdesnummer (Skånes länskod är 12), t ex A-12-11-23-016). Lösenordet hittar du på den hemskickade blanketten "Anmälan om fälld älg". Du är nu inne och kan rapportera.

Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. När jakten är slut ska företrädaren för jaktområdet logga in för att bekräfta jaktresultatet och anmäla att jakten är slut.

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.