Vårt arbete med hotade arter och miljöer

Länsstyrelsen arbetar på många olika sätt för att bevara och utveckla hotade arter och miljöer.

Åtgärdsprogram för hotade arter

Just nu pågår en storsatsning i Sverige för att ta fram Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper. Härigenom tar man fram konkreta skydds- och bevarandeåtgärder för flera utvalda, särskilt hotade arter och naturtyper.

Få reda på mer om åtgärdsprogrammen.

Områdesskydd

Att ge ett område rättsligt skydd, exempelvis som naturreservat, är ett sätt att säkra det för framtiden och bestämma på vilket sätt det ska användas.

Läs mer om områdesskyddarbetet.

Vårt arbete med vattenmiljöer

Många hotade arter finns i våra hav, sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen Skåne har många uppgifter för att skydda vattnet i länet.

Här kan du läsa mer om arbetet i våra vattenmiljöer.

Miljömålen

I miljömålen som är antagna av Sveriges Riksdag, finns beskrivet vilka miljökvaliteter som vi ska arbeta för att säkerställa och uppnå. 

Få mer information om miljömålsarbetet i Skåne.

Miljöövervakning

Genom miljöövervakningen hålls koll på vilken status miljön och naturen har och om det blir förbättringar eller försämringar.

Läs mer om Skånes miljöövervakning.

Stöd till naturvårdande insatser

Länsstyrelsen administrerar ett antal bidrag för att stödja andra aktörer i deras arbete med naturvårdande insatser.

Få mer information om bidrag och stöd här.