Hotade växter och djur

​​​​Cirka fem procent av Sveriges djur och växtarter är hotade och många av dem finns i Skåne. Länsstyrelsen Skåne arbetar för att länets värdefulla växter och djur ska bevaras.

Gå direkt till:

  
  
Description
  
  
  
  
Fridlysta och skyddade arter/skane/PublishingImages/information.png
Regler och förteckningar för fridlysta och skyddade arter i Skåne.
Fridlysta och skyddade arterIn page navigation
Handel med växter och djur/skane/PublishingImages/ansok-anmal.png
Regler och tillstånd för handel med skyddad arter.
Handel med växter och djurIn page navigation
Invasiva arter/skane/PublishingImages/check.png
Om arbetet med att förhindra spridningen av invasiva arter.
Invasiva arterIn page navigation
Misstänkta brott i naturen/skane/PublishingImages/ansok-anmal.png
Anmäl misstänkta brott i naturen.
Misstänkta brott i naturenIn page navigation

Hotade arter i skånsk natur

Se filmen om hotade arter i skånsk natur som handlar om den skånska naturen, de hot som finns och de möjligheter vi har att bevara och utveckla den.