Naturvett - vad säger Allemansrätten?

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i Allemansrätten.

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke.

Men det är frihet under ansvar som gäller!  Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Läs Naturvårdsverkets skrift Allemansrätten - vad säger lagen?

Särskilda regler i skyddade naturområden

För områden med skyddad natur, som nationalparker och naturreservat, gäller ofta särskilda föreskrifter som begränsar allemansrätten.

Föreskrifterna är anpassade för att bevara de värden som finns inom respektive område så olika regler gäller för olika områden.

Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, rida eller plocka blommor och i fågel- och sälskyddsområden är det inte tillåtet att vistas under vissa tider på året. 

Allemansrätt på många språk

Here is information about the Outdoor Access Rights in other languages