Natur för alla

Att göra naturen tillgänglig för alla kan handla om såväl kunskapsspridning som att bygga fågeltorn som går att ta sig upp i med rullstol.

Här är det lätt att ta sig fram

Det finns allt fler besöksmål i den skånska naturen som är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn.

Här hittar du tips på områden att besöka.

Goda exempel på tillgänglighet i naturen

I kunskapsbanken Goda exempel kan du läsa om erfarenheter kring olika sorters anläggningar. Här finns information om allt från ritningar och materialval till skötsel och underhåll.

Till goda exempel på tillgänglighet i naturen.

Tillgängliga natur- och kulturområden

Naturvårdsverket har gett ut en handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer.

Läs handboken om tillgänglighetsåtgärder i naturen här.