Leder i Skåne

Nu finns många av Skånes vandrings-, rid-, vatten- och cykelleder i på en gemensam digital kartplattform.

 

Karttjänst med leder

Äntligen är det dags för den årliga uppdateringen av den härligt färgglada, snart fullspäckade och intressanta karttjänsten ”Ledinventering i Skåne”!


Tack vare er existerar kartan!


• Hör gärna av er oavsett om allt ser bra ut eller om ni önskar lägga till fler leder som ni digitaliserat.
• Vet ni med er att det anlagts nya leder – tipsa gärna ansvariga om att höra av sig till oss för att få in leden på kartan!
• Är ni en förening och har stora bekymmer med att få hjälp med digitaliseringen kan vi hjälpa er med detta.


Vi önskar svar så snart ni har möjlighet dock senast 1 juni 2016 för att vi ska hinna få in er uppdatering innan hösten.  

Karttjänsten med lederna kommer du till här.

Kartan kommer att fyllas på vartefter och med start i år kör vi uppdatering 1 ggr/år eller när huvudman till respektive led önskar uppdatera.

Nu finns även alla ledsträckningar förutom Skåneled och Strövområdena för nedladdning.

Lederna är uppdelade mappvis:

- cykelleder

- faciliteter

- kyrkor, pilgrimsled

- ridleder

- vandringsleder

- vattenleder

 Leder i hela Skåne samlade på ett ställe!

 

 

Lägga till en led i kartan

 

Ni som har ansvar för leder i Skåne, och har dem digitalt, och vill vara med att bidra till en gemensam digital kartplattform för alla leder i Skåne - detta behöver vi från er:

En kontaktperson behöver finnas.

Vilka leder har ni som ni vill lyfta fram och som är kvalitetssäkrade?

Har ni dem digitalt?

Till varje led behöver vi lite information, som t ex vad leden heter, en kort beskrivning över leden, vem som är huvudman och har driftsansvarig plus lite annat. Detta kan med fördel läggas in i den digitala kartan av er, eller kan vi lägga in den informationen åt er i det stora kartmaterialet. 

Se vilken slags information det är vi efterfrågar här.

Har man även faciliteter, som t ex toalett, rastplats utpekade på ett kartskikt, och är i nära anslutning till leden går detta också bra att bifoga. Vi kommer ha ett kartskikt som heter just faciliteter. Se lista över faciliteter i pdf-länken ovan.

Bakgrund till inventeringen

 

I samband med att Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Region Skåne, kommunrepresentanter samt Leader i Skåne arbetade fram broschyren ”Leder – Riktlinjer gällande vandrings-, cykel-, rid-, och vattenled” såg man behovet av att inventera och kvalitetssäkra Skånes samtliga leder, samt att utforma en gemensam ledkarta för Skåne.

 

 

 Foto: Björn Olsson

Därför genomför Länsstyrelsen Skåne ett ledinventeringsarbete med syfte att föra in Skånska vandrings-, cykel-, rid- och kanotleder i ett gemensamt GIS-underlag. Arbetet är pågående och kommer vara ett levande dokument över vilka leder som finns i Skåne.  

 Foto: Kerstin Söderlind

 

Nyttan

 

Allt kartmaterial kommer sedan publiceras i Länsstyrelsen Skånes WebbGIS (skala 1:10 000), där alla som vill kan hämta hem eller åskådliggöra det material som finns. Detta material är tänkt att kunna användas både som planeringsunderlag och för att främja besöks- och turismnäring.

Alltså har både besökare, entreprenörer och offentlighet nytta av en sådan tjänst. Att ge alla en samlad bild över vad som finns i Skåne och underlätta samordning kommuner och företagare emellan.

Foto: Kerstin Söderlind 

Länsstyrelsen Skåne kommer att stå för ajourhållning och drift av det sammanställda underlaget, men vi behöver hjälp från er i kommunerna i länet, samt föreningar som ansvarar för leder för att kunna åstadkomma ett korrekt material som kan hållas aktuellt över tid. Vi behöver en person som kan förse oss med det underlag som finns tillgängligt och som även kan vara behjälplig vid uppdatering och kvalitetssäkring av materialet över tid. Vi tänker oss att man behöver titta över lederna i alla fall 1 ggr/år och där utvärdera om fler tillkommit eller om man ska ta bort leder ur kartmaterialet. Det är inte tänkt att ajourhållningen av materialet skall kräva en stor arbetsinsats utan snarare svara för en kvalitetssäkring som är nödvändig för materialets trovärdighet.

Tillsammans gör vi det bra!

Kristina Larsson, projektledare, enheten Landsbygd Samverkan, Länsstyrelsen Skåne

  

Foto: Björn OlssonStyrgrupp:

Kerstin Rietz, enhetschef Landsbygd Samverkan , Länsstyrelsen Skåne

Elisabet Weber, Samhällsplanering, Länsstyrelsen Skåne

 

Foto: Kerstin SöderlindReferensgrupp:

Oddvar Fiskesjö, RS;

Sofie Norrby, RS;

Bo Fransman, RS;

Kenneth Joelsson, SSL;

Ann-Charlotte Thörnblad, MittSkåneUtveckling (Leader);

Tobias Delfin, Bromölla kommun;

Elisabet Weber, Länsstyrelsen Skåne

Kerstin Rietz, Länsstyrelsen Skåne

OBS! Kartan kan öppnas i vilken webbläsare som helst förutom i Chrome. 

Karttjänsten kräver att programmet Silverlight finns installerat på din dator. Programmet är gratis.

Silverlight är ett program från Microsoft som används för att visa rörliga bilder och interaktivt innehåll på webben.

 

Här finns geodata från Länsstyrelsen i Skåne län att ladda ned.

Geodataskikten är i shapefil-format i SWEREF99TM med tillhörande metadatafil i xml-format.

 Information

Shp-mall där både ledens sträckning samt information läggs in. Öppnas och fylls i av GIS-kunnig.

Förklaring till shp-mallen.

Här kan ni ladda hem det godkännande vi önskar att kontaktpersonen skriver på. Godkännande

Vi har i detta dokument bild över de olika skikt kartan kommer innehålla samt den information som varje led bör ha med sig. Ledinventering i Skåne_information

Här finns broschyren "Leder - Riktlinjer gällande vandrings-, cykel-, rid-, och vattenled" Ledtips 2011_11_30.pdf