Naturum och utemuseer

Lär dig mer om ett områdes växter, djur, historia och kultur på ett av Skånes naturum eller utemuseer!
Stenshuvuds naturum

Naturum 

Naturum är bemannade informationsanläggningar där man finner information om ett områdes geologi, flora, fauna och kulturhistoria. Här finns utställningar och aktiviteter och ofta möjlighet till personlig guidning. I Skåne finns idag sex naturum.

Stenshuvud

Kullaberg

Söderåsen

Skrylle

Kristianstad Vattenrike

Falsterbo

Utemuseum

Regionmuseets utemuseer

Haväng

Kjugekull

Hallands Väderö

I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike finns ett 20-tal utemuseer som lär ut om vattenmiljöer, strandängar, sandiga odlingsmarker och mycket mer.

Fler informationsanläggningar:
Fulltofta naturcentrum är ett bemannat upplevelsecentrum med utställning om natur- och kulturlandskapet.