Besöksmål i Skånes natur 

Öar i havet, solvarma sanddyner, vidsträckta betesmarker, grönskimrande bokskogar och blommande ängsmarker.

Skånes natur är full av platser som är väl värda ett besök!

Frisebodaboden i Friseboda naturreservat vid Hanöbukten

Naturum - portarna till naturen

Naturum är bemannade informationsanläggningar där man finner information om ett områdes geologi, flora, fauna och kulturhistoria. Här finns utställningar och aktiviteter och ofta möjlighet till personlig guidning.

I Skåne finns fem naturum - två i direkt anslutning till nationalparkerna Söderåsen och Stenshuvud. De övriga naturumen ligger i Kristianstad, Skrylle och på Kullaberg.

Dessutom finns flera utemuseum i Skåne. Läs mer om naturum och utemuseum här.

Skåne har mer än 200 naturreservat - hur många har du besökt?

Skåne  har en rik natur- och kulturmiljö med stora naturområden som är intressanta för rekreation och turism. Naturreservat bildas för att skydda ett områdes djur- och växtliv och/eller bevara en värdefull kultur- och naturmiljö. Men naturområden kan också skyddas för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Här kan du söka bland alla Skånes naturreservat och hitta nya favoriter.

 

Vill du få tips på spännande utflyktsmål?

Titta in på vår sida om olika naturguider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är andra sidor med tips om besöksmål i naturen

Naturen tillgänglig för alla

Tillgänglighet i naturen för personer med funktionsnedsättningar - besöksmål och åtgärder

Naturum och utemuseer

Välkommen att besöka Skånes naturum och utemuséer

 

Naturreservat

Information om Skånes naturreservat