Att göra naturen tillgänglig 

Idag handlar naturvården både om att skydda värdefulla områden och arter, och att se till att vi kan vistas i naturen och ta del av allt som den ger. Att göra naturen tillgänglig för alla kan handla om såväl kunskapsspridning som att bygga fågeltorn som går att ta sig upp i med rullstol.

Upp i fågeltornet vid Vombsjön går det att ta sig även med rullstol. Foto: Ebba Trolle

Vi mår bra av att vistas ute i naturen och det är viktigt att se till så att alla har möjlighet att ta sig ut. Särskilt viktigt är det att göra tätortsnära områden tillgängliga, dit många har tillfälle att bege sig.

Tillgänglighetsarbete i Skåne
I Skåne pågick under 2008 ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Skåne, Skogsstyrelsen, Lunds kommun och Kristianstads Vattenrike för att hitta gemensamma riktlinjer när det gäller tillgänglighet i naturen. Resultatet finns sammanställt i:

Checklista för tillgänglighet i natur- och friluftsområden i Skåne (pdf)

I kunskapsbanken Goda exempel kan du läsa om erfarenheter kring olika sorters anläggningar. Här finns information om allt från ritningar och materialval till skötsel och underhåll.

Läs om var det är lätt att ta sig fram!

 

Naturvårdsverket har tagit fram en handbok för arbetet med att tillgänliggöra natur- och kulturområden som går att ladda ned som pdf, se länkar till höger.