Det här gäller när du fiskar efter lax och öring i Skåne

Här har vi samlat de viktigaste reglerna som gäller vid fiske efter lax och öring i Skåne. Informationen är uppdelad i två geografiska områden, illustrerat med röda områden i kartorna. Under varje karta hittar du information indelat i "I havet" och "I sötvattensområdet".

Lagstiftning och mer detaljer finner du detta på sidan  "Svenska fiskeregler" se länk till höger.
Fisk fångad med spö

I OMRÅDET NORR OM KULLENS FYR OCH TILL HALLANDS LÄNSGRÄNS

 

Kustområdet norr om Kullen 

I havet

Inom kustvattenområdet (innanför 4 sjömil från baslinjen markerat med rött på kartan)

Fiske efter lax och öring är förbjudet under tiden fr o m 1 okt - t o m 31 mars. Fiske med drivnät och förankrade flytgarn är förbjudet.

Fiske efter lax med nät är inte tillåtet i vattenområden som är djupare än tre meter i Skagerrak och Kattegatt

Vid fiske med nät inom vattenområden med mindre djup än tremeter enligt gällande sjökort får endast nät med 120 mm användas.

Allt nätfiske är förbjudet inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort under tiden 1 oktober till och med 30 april. Under den tid som fiske med nät är tillåtet får näten endast stå ute från klockan 16.00 till 10.00 och maximalt 180 meter nät får användas. 

Högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, får behållas per fiskare och dygn vid fiske med handredskap i Kattegatt


Utanför kustvattenområdet
Fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året.

I fredningsområdena
är allt fiske förbjudet under tiden fr o m 1 okt t o m 31 mars, under övrig tid är det tillåtet att fiska med handredskap (ej trolling).

Minimimått
Lax 45 cm
Öring 45 cm

I sötvattenområdet

I vattendrag som mynnar på sträckan från norr om Kullens fyr till Hallands länsgräns.

Fiske efter lax och öring är förbjudet under tiden fr o m 1 okt – to m sista februari.
Undantag: I Rönne å är det förbjudet under tiden fr o m 15 okt t o m sista februari.

Förbjudet att hugga eller rycka fast kroken utvändigt på fisken.

Minimimått
Lax 45 cm

Öring 45 cm

Observera att en fiskerättsägare eller ett fiskevårdsområde kan skärpa bestämmelserna ytterligare för sitt fiskevatten. Kontrollera därför alltid med fiskerättsägaren / fiskevårdsområdet vad som gäller.

I OMRÅDET SÖDER OM KULLENS FYR OCH TILL BLEKINGES LÄNSGRÄNS

 

Området söder om Kullen till Blekinge 

I havet

Inom kustvattensområdet (innanför 4 sjömil från baslinjen markerat med rött på kartan)

Fiske efter lax och öring är förbjudet under tiden fr o m 15 sep t o m 31 dec.

Allt nätfiske är förbjudet är förbjudet inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort under tiden 15 september till och med 30 april. Under den tid som fiske med nät är tillåtet får näten endast stå ute från klockan 16.00 till 10.00 och maximalt 180 meter nät får användas. Minsta maskstorlek är 130 mm.


Drivnät är förbjudet i Östersjön inklusive Öresund.

Vid fiske får inte användas förankrade flytgarn med mindre maskor än 157 mm.

Redskapet får ej sammankopplas med andra typer av redskap.

Lax med fettfenan intakt som fångas vid dörj-, utter och trollingfiske ska omedelbart släppas tillbaks i vattnet.

Minimimått
Lax 60 cm
Öring 50 cm

Utanför kustvattenområdet (utanför 4 sjömil från baslinjen) är fiske efter lax och öring tillåtet.

Drivnät är förbjudet i Östersjön inklusive Öresund.

Vid fiske får inte användas förankrade flytgarn med mindre maskor än 157 mm.

Redskapet får ej sammankopplas med andra typer av redskap.

Lax med fettfenan intakt som fångas vid dörj-, utter och trollingfiske ska omedelbart släppas tillbaks i vattnet.

Minimimått
Lax 60 cm
Öring 50 cm

I fredningsområdena
är allt fiske förbjudet under tiden fr o m 15 sept - t o m 30 april. Undantaget är fisket med ålbottengarn för yrkesfiskare som är tillåtet.


I fredningsområdet Barsebäck är allt fiske förbjudet hela året.


I fredningsområdet Helgeån är allt fiske förbjudet hela året utom under tiden under tiden 1 maj - 14 sep då du får  fiska med handredskap (ej trolling) Undantaget är även fiske med ålbottengarn för yrkesfiskare.

I sötvattenområdet

I vattendrag som mynnar på sträckan söder om Kullens fyr och till Blekinge länsgräns.

Fiske efter lax och öring är förbjudet under tiden fr o m 1 okt – t o m 31 dec.

Förbjudet att hugga eller rycka fast kroken utvändigt på fisken.

Minimimått
Lax 60 cm
Öring 50 cm

Observera att en fiskerättsägare eller ett fiskevårdsområde kan skärpa bestämmelserna ytterligare för sitt fiskevatten. Kontrollera därför alltid med fiskerättsägaren / fiskevårdsområdet vad som gäller.

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.

 Liten ordlista

Kustvattenområde

Område av vatten vid kusterna ut till en bredd av 4 nautiska mil (nautisk mil = 1852 m) från baslinjen.

Sötvattenområde

Område där vattendrag med biflöden och sjöar mynnar ut i havet upp till det första definitiva vandringshindret respektive ned till kustvattenområdet som avgränsas av en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna i varje vattendrag.

Baslinjen 

Baslinjen följer ofta strandlinjen, men om kusten är inskuren genom vikar eller bruten genom öar och skär får så kallade räta baslinjer dras mellan uddar samt mellan öar och skär. Detta gäller också större vikar, bukter, med en mynningsbredd av högst 24 nautiska mil. Baslinjen är utmärkt på sjökortet med  __^__ . Se baslinjen på karta för Skånes kust.

Fredningsområde för fisk

Område utanför vissa vattendrag där fiske är förbjudet under den tid då fisken vandrar upp i ån för att leka.

Fritidsfiske

Fiske med stöd av frifiskerätten i havet där varje person som deltar i fisket får nyttja 180 m nät eller 600 krok.

Utmärkning och märkning av fiskredskap

På garn, ryssjor etc ska framgå vem som äger redskapet. Redskapet skall även utmärkas så det syns. Mer information om hur du skall märka och utmärka dina redskap hittar du här