Fritidsfiske

Fritidsfisket i Skåne karaktäriseras av ett mycket stort och brett utbud av fiskemöjligheter i både hav, vattendrag och sjöar.
Fritidsfiske

Vi på Länsstyrelsen Skåne har som mål att genom olika fiskevårdsåtgärder stärka fiskbestånden, implementera förändringar av de regler som gäller för hur fisket ska bedrivas, stödja de viktiga vattenområden som finns kvar och att utveckla fisket inom turistsektorn.

Havsfisket bedrivs dels via turbåtar och dels via trollingfiske efter lax utanför Simrishamn. Kustfisket efter havsöring är av världsklass och förekommer längs hela den skånska kusten. I hela Skåne finns sjöar och vattendrag med goda förutsättningar för ett varierat fritidsfiske.

Djupkartor - Här kan du ladda ner djupkartor.

Fiskevårdsområden - Här hittar du mer information om våra fiskevårdsområden.

Fiska i område med flodkräfta - Läs mer här om vad du behöver tänka på om du fiskar där det finns flodkräftor.

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.

 Försäljningförbud av fångst från fritidsfiske i havet

Fritidsfiskeförbud

Från och med den 7:e maj 2011 gäller ett nytt EU-förbud som innebär att fångst från fritidsfiske inte längre får säljas om den kommer från havet. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Läs mer om förbudet på:

Havs- och vattenmyndighetens sida

 

 Fisketips för dig som har en funktionsnedsättning

Vi har sammanställt ett dokument med några tips på bryggor som är anpassade för rullstol och även andra platser där det finns möjlighet att komma till med rullstol.

Här hittar du dokumentet: Fiskeplatser tillgängliga för dig som har en funktionsnedsättning

EQUALITY - Tourism for all

På hemsidan Equality.se kan du även söka efter resmål i hela Sverige med tillgänglighetsanpassningar