Hotade och sällsynta arter

Har du fångat en Knaggrocka eller något annat spännande? Idag är kunskapen om fisken våra Skånska havsområden begränsad. Vår huvudsakliga källa till kunskap om dessa är yrkesfiskarnas fångstrapporteringar i loggböcker samt de undersökningar som görs i samband med etableringar som Öresundsbron, vindkraftverk, utfyllnader, etc. Överlag är kunskapen om de mer ovanliga arterna dålig. För att skaffa oss en bättre kunskap om de arterna önskar vi din hjälp.

Vi har tagit fram bilder på de ovanligare arterna som förekommer i våra havsområden och önskar din hjälp med att skapa oss en bild av var dessa arter har påträffats. Samtidigt vill vi gärna veta om du påträffat främmande fisk-, krabb- eller musselarter. Vi vet ju att t ex att ullhandskrabba (kan anmälas hos Naturhistoriska Riksmuseét) , kinesisk marmorkarp och svärdfisk har fångats längs vår kust. Här nedan följer ett antal bilder och artbeskrivningar på de hotade arter som skulle kunna finnas i våra havsområden.

Du kan lämna dina uppgifter i det här formuläret som du mejlar eller skickar in till länsstyrelsen.

Rapportera fisk till Artportalen

Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter. Rapportör blir den som så önskar och bestämmer själv vad som skall rapporteras. Fynden är fria att utnyttja för alla, allmänhet, forskare, organisationer och myndigheter även om skyddsvärda observationer förbehålls rapportören och ackrediterade personer inom respektive ideell förening samt ArtDatabanken. Alla fynd publiceras först och kvalitétsgranskas i efterhand av ansvariga inom respektive ideell förening. Artportalen hittar du här.

Sällsynta arter i havet

Illustrationerna är gjorda av © Linda Nyman.

 

 Brugd
Brugd  Brugd.pdf 
  Havsnejonöga  Havsnejonoga.pdf
 Knaggrocka Knaggrocka  Knaggrocka.pdf
 Sillhaj Sillhaj  SillhajHabrand.pdf
 Skärkniv Skärkniv  Skarskiv.pdf
 Slätrocka Slätrocka  Slatrocka.pdf
 Tretömmad skärlonga Tretömmad  skärlonga  TretommadSkalslanga.pdf
 Staksill Staksill  Staksill.pdf
 Majfisk Majfisk  Majfisk.pdf
 Småfläckig rödhaj Småfläckig rödhaj