Rapportera dina kräftfångster

Signalkräftbestånden under de senaste åren minskat i många vatten, även här i Skåne. En del i arbetet med att hitta en förklaring och eventuellt en lösning är att få in så mycket uppgifter som möjligt om de kräftfångster som görs. Därför har Sveriges Lantbruksuniversitet nu gjort det möjligt att ta emot fångstuppgifter på hemsidan. Vi är tacksamma för om du vill rapportera in signal- och flodkräftfångster till kräftdatabasen.
Signalkräfta

Här kan du mata in uppgifter om kräftfångster för nuvarande eller tidigare år. På detta sätt får vi ett bättre jämförelsematerial. Vi hoppas på fler data för att få en mer rättvisande bild av kräftornas situation i Sverige. Tack för din framtida medverkan!

Sveriges Lantbruksuniversitets kräftdatabas

Frågor angående databasen kan ställas till Patrik Bohman.

 Läs mer om kräftor