Fiskevårdsplaner och inventeringar

Fiskevårdsplaner och inventeringar i digial form finns samlat här. Publikationerna finns som pdf-filer.
elfiske
Du kan även hitta de biotopkarteringar som är gjorda i Skåne, genom om att söka i Länsstyrelsens rapportserie. Skriv "biotopkartering" i fritextfältet i sökfunktionen.

Övriga publikationer