Kan det vara en stör du fick i ditt nät?

På senare tid har det fångats en del störar runt Skånes kust. Det har varit både Rysk stör och Östersjöstör. Flera av dessa har varit märkta och kommer från olika utplanteringsprojekt. Om du tror du fångat en stör kan du få mer information i dokumentet till höger. Bilder och text är framtagna av Mikael Svensson, Artdatabanken.
Östersjöstör Bild Mikael Svensson

Fram till slutet av 1800-talet fanns det bestånd av östersjöstör (atlantstör Acipenser oxyrinchus) i många av de större floderna i Östersjöområdet. Utanför lektiden rörde sig störarna över stora delar av Östersjön och det finns dokumenterat fångster från stora delar av Sverige. Sedan dess har föroreningar och utbyggnad av vattenkraft förstört störens livsmiljöer. Detta i kombination med överfiske på de få kvarvarande lekmogna störarna under mitten av 1900-talet bidrog till att arten helt försvann från Östersjön under 1900-talet. Den sista ursprungliga stören fångades utanför Estlands kust i slutet av maj 1996.

År 1994 bildades Gesellshaft zur Rettung des Störs (Föreningen rädda stören) i Tyskland i samarbete mellan forskare, tjänstemän och praktiska fiskevårdare med målet att återetablera stören i Östersjöområdet. Sedan år 1997 stöds arbetet av bland annat Helsingforskommissionen (HELCOM). Projektet har importerat avelsfisk från Kanada och med dessa som grund bedriver man ett omfattande avelsarbete. Sedan 2006 har projektet släppt ut mer än 25 000 östersjöstörar i Östersjön. Storleken på de utsatta fiskarna har varierat från 15 mm till 1,5 m.

Dessa fiskar rör sig över stora delar av södra Östersjön och under 2009 gjordes flera fynd i Danmark (bland annat två på Bornholm) samt ett fynd i Skanör. Under 2010 har redan två störar fångats i Hanöbukten. Den första fångades den 20 januari söder om Hanö och den andra mellan Åhus och Landön den 10 maj.

Rysk stör Bild Mikael Svensson

Flertalet av de utsatta störarna är märkta med ett floy-märke (ibland även kallade pilmärke, ankarmärke eller T-bar) vid basen av ryggfenan. Det verkar dock som om de stora exemplaren tappar sina märken ganska lätt. Men då finns det oftast ett litet vitt och runt märke (ärr) på ena sidan av ryggfenan.

Utöver ”riktiga” östersjöstörar har det fångats förrymda eller frisläppta exemplar av flera olika störarter i Östersjön under de senaste 30 åren. Våren och sommaren 2009 rapporterades en dryg handfull fynd av rysk stör (Acipenser gueldenstaedtii) från Sverige och Finland, bland annat ett exemplar vid Vik 18 juni. Rysk stör säljs som dammfisk bland annat i Tyskland (till dem som har stora trädgårdsdammar) och uppenbarligen har en del av dessa kommit på irrvägar. Rysk stör är storväxt och den som man lättast förväxlar med riktig östersjöstör. En annan störart som förekommer i handeln är sterlett (Acipenser ruthenus). Denna art är betydligt mindre, men kan trots detta utgöra en viss förväxlingsrisk när det gäller små exemplar. Sterlett har de senaste åren hittats frisimmande
i Rönne å samt i form av ett intorkat exemplar i trutkolonin i Landö-skärgården. Utöver dessa finns det uppgifter om fynd av sibirisk stör (Acipenser baeri) och hus (Huso huso), eller beluga som den ofta kallas.

Utöver ”riktiga” östersjöstörar har det fångats förrymda eller frisläppta exemplar av flera olika störarter i Östersjön under de senaste 30 åren. Våren och sommaren 2009 rapporterades en dryg handfull fynd av rysk stör (Acipenser gueldenstaedtii) från Sverige och Finland, bland annat ett exemplar vid Vik 18 juni. Rysk stör säljs som dammfisk bland annat i Tyskland (till dem som har stora trädgårdsdammar) och uppenbarligen har en del av dessa kommit på irrvägar. Rysk stör är storväxt och den som man lättast förväxlar med riktig östersjöstör. En annan störart som förekommer i handeln är sterlett (Acipenser ruthenus). Denna art är betydligt mindre, men kan trots detta utgöra en viss förväxlingsrisk när det gäller små exemplar. Sterlett har de senaste åren hittats frisimmandei Rönne å samt i form av ett intorkat exemplar i trutkolonin i Landö-skärgården. Utöver dessa finns det uppgifter om fynd av sibirisk stör (Acipenser baeri) och hus (Huso huso), eller beluga som den ofta kallas.

För att följa utvecklingen när det gäller stören i Östersjön är alla rapporter av mycket stort värde. Det är inte alltid helt lätt att bestämma en fisk om man inte vet vad man ska titta efter. På följande sidor illustreras de viktigaste
skillnaderna mellan östersjöstör och rysk stör. Men det är alltid bra att dokumentera sitt fynd så noggrant som möjligt. De allra flesta exemplaren går utmärkt att bestämma från bilder. Ett problem är att det förekommer olika hybrider i odling och man kan därför tänka sig att det dyker upp fiskar med lite udda utseende och i värsta fall kanske med blandade karaktärer.

Om du fångat en stör så ta gärna kontakt med Länsstyrelsen för att rapportera fyndet. I informationsfoldern till höger så kan du läsa mer om hur du dokumenterar ditt fynd.