Områden med flodkräfta Här behöver du vara extra uppmärksam

Vår ursprungliga kräftart, flodkräftan, är starkt hotad i Skåne. Den finns idag enbart i en handfull naturvatten och hotet att dessa drabbas av kräftpest är överhängande på grund av den omfattande spridningen av signalkräfta som är bärare av kräftpestsvampen.
Flodkräfta Teckning Linda Nyman

Åtgärdsprogram för flodkräfta

Fiskeriverket och Naturvårdsverket har tagit fram en åtgärdsprogram för flodkräfta som ersätter det tidigare från 1998. Det som är nytt i det nya åtgärdsprogrammet är att det finns en budget kopplad till programmet. Fiskeriverket och Naturvårdsverket ställer 15 miljoner till förfogande för perioden 2008-2013. Det handlar exempelvis om att förbättra miljön för flodkräftan, restaurera vatten, inventera och kartlägga kräftsituationen för att kunna inrätta skyddsområden samt att utrota vissa illegalt utsatta signalkräftbestånd.

Flodkräftområden i Skåne

Risken för de kvarvarande flodkräftbestånden är främst att smitta förs in från vatten med signalkräfta. Särskilt riskabelt är hanteringen av signalkräftor och kräftfiskeredskap, men smitta kan även föras vidare via båtar, kanoter, kajaker, fiskeutrustning, badkläder och badleksaker, m.m. 
 
Länsstyrelsen arbetar för att bevara den ursprungliga flodkräftan i Skåne och vi presenterar därför här en karta över vilka områden där flodkräfta förekommer. I Skåne finns dessutom småvatten, och dammar som har flodkräfta som inte redovisas här, hör med en markägare i området om det finns flodkräfta. Även om det enbart finns ett fåtal kräftor i många av dessa områden är skyddsvärdet stort.  

Då man beger sig till dessa områden är det viktigt att tänka på vad man har med sig och att man desinficerar de saker som har varit i kontakt med andra vatten. Om alla följer dessa föreskrifter så finns det en chans att flodkräftan kan leva kvar i Skåne även i framtiden. Här hittar du råd och regler samt hur du desinficerar båtar och redskap, du hittar även råd och mer information i broschyren Flodkräftan.

Värsjön

2008 fattade Länsstyrelsen beslut om att Värsjön skall klassas som ett särskilt skyddsområde för flodkräfta. Detta innebär att det är enligt lag är beslutat om att särskilda regler för att skydda flodkräftan gäller i detta området. Mer om detta kan du läsa här.

 

Områden med flodkräfta i Skåne
1 Tviggasjöarna
2 Bäljane å
3 S Grytsjön
4 Udryen
5 Grytån
6 Ulfshultsbäcken
7 Ubbasjön- Strönasjön
8 Svanhalssjön
9 Humlesjön
10 Agnsjön
11 Dagstorpssjön
12 Vaxsjön
13 Filesjön
14 Hyngarp
15 Bodarpasjön
16 Värsjön (beslutat skyddsområde för flodkräfta)

 

Flodkräftområden i Skåne