Sök på nätet fram data från de provfisken som gjorts i länets vattendrag och sjöar.

Fiskeriverket är datavärd för resultaten av de provfisken som görs i landet. Uppgifterna lagras i två databaser NORS och SERS som du kan nå via internet. Härifrån kan även exportera resultatet till din egen dator i exempelvis Excel.
Mätning av abborre vid provfiske

 

Berit Sers som är ansvarig på SLU för databasen förklarar här hur du går tillväga.

För att hitta databaserna går man in på SLUs hemsida, klickar på länken i vänstermenyn, Statistik och databaser, väljer Provfiske i söt- kustvatten, här under hittar du sjöar,vattendrag och kustvatten.

Elfiskeresultaten man kan hämta är ex Ekologisk status (bedömningsgrunderna VIX), tidsserier av lax och öring, tätheter av laxfiskarter, fångst per elfisketillfälle, individlängder m m.

Sjöprovfiskeregistret är uppbyggt på samma sätt. Vill man ex veta vilka tätheter av öring det finns i en speciell kommun så väljer man sökvägen Län och kommun. När man klickar på den länken så får man upp en sida med en klocka som visar hur lång tid det tar att få upp det första kalkylbladet, Ekologisk status. När frågan hämtat fram data för ekologisk status (som är den första tabellen man får upp) så visas en tabell med VIX-klassningen för vattendrag och enskilda elfisketillfällen.

I vänstermenyn har man ett antal olika kalkylblad, alla innehållande de data som kalkylbladsnamnet anger, ex Artförekomst, Tidsserier Lax, Tidsserier Öring, Tätheter Öring m fl blad. I exemplet ville vi ju veta öringtätheterna i en kommun och väljer därför kalkylbladet Tätheter Öring. Markera det och vänta medan data laddas upp från datalagret.

Det kan ta olika lång tid beroende på vilken bandbredd man har. Ju mer detaljerade data, desto längre tid tar det. När bladet laddats klart så väljer man sedan i rullisterna vilket län och kommun man är intresserad av och får upp resultaten i tabellen nedanför rullisterna.

Vi har tagit fram färdiga tabeller som vi tror att ni kan ha intresse av men vi är mycket tacksamma för synpunkter och förslag på vilka data vi ska presentera på hemsidan.

Berit Sers Sveriges Lantbruksuniversitet