Fisketillsyn

I skåne finns cirka 300 fisketillsynsmän som sköter fisketillsyn åt uppdragsgivare med enskilt vatten, till exempel fiskevårdsområde, fiskeklubbar etcetera.

I havet är det Kustbevakningen som har ansvar för fisketillsynen men bistås även av Havs- och vattenmyndighetens sju fiskerikontrollanter. Dessutom har Länsstyrelsen 15 stycken frivilliga fisketillsynsmän som har förordnande att gå på kusten.

Fisketillsynsmännen har tillsyn av det fiske som regleras av fiskelagstiftningen men kan även ha tillsyn av fiske som regleras av lokala fiskebestämmelser som fastställts av berörda fiskerättsägare (det vill säga fiskevårdsområde eller fiskearrendator).
Tillsynsbrickor

En fisketillsynsman har genomgått föreskriven utbildning och har sedan efter ansökan förordnats av Länsstyrelsen för en tid av högst tre år i taget.

Vid ansökan skall anges vilket geografiskt område som tillsynen skall ske inom. 

Fisketillsynsmän skall ha på sig väl synligt märke (så kallat "tjänstetecken") som visar att han/hon är fisketillsynsman och ha med sig både legitimation och förordnandet där det står för vilket geografiskt område och för vilken tidsperiod som förordnandet gäller.

Förordnande och legitimation skall visas upp på begäran. En fisketillsynsman kan ha flera fiskevårdsområden som uppdragsgivare och detta skall då stå skrivet i förordnandet. De fisketillsynsmän som arbetar på kusten kan bära en gul jacka med texten fisketillsyn på ryggen.

 

En fisketillsynsman har rätt att ingripa mot fiskebrott och har rätt att som bevis ta fiskeutrustning och fångst i beslag om någon ertappas på bar gärning. Ett ingripande då beslag görs skall alltid leda till polisanmälan.

Även en enskild fiskerättsägare har på motsvarande sätt rätt att ingripa och göra beslag inom det område (till exempel skifteslag) där han äger fiskerätt. En fiskerättsägare kan ta den fisk som fångats (under förutsättning att den håller uppsatta minimimått och är fångad under rätt tid) i beslag utan att anmäla detta till polis. Beslag av redskap ska genast anmälas till polisen.

Fisk som tagit i beslag skall om det finns en fiskerättsägare till fisken lämnas till denne annars skall den släppas tillbaka i vattnet där den fångats. Detta gäller även om fisken är död.

När förordnandet gått ut skall fisketillsynsmannen lämna tillbaka tjänstetecknen till den länsstyrelse som utfärdade förordnandet.