Fisketillsyn på kusten

Havs- och vattenmyndighetens landningskontrollanter, ca 20 st ideellt arbetande fisketillsynsmän samt Kustbevakning och polis upprätthåller ordningen längs våra kuster.
Kusttillsynsman informerar om hur man märker ut sina fiskegarn.

Fisketillsynsmännens viktigaste uppgift är att informera fiskare om vilka fiskeregler som gäller, men också att genomföra tillslag när fiskeföreskrifter ej följs. Observera att fisketillsynsmännen arbetar ideéllt på sin fritid så de kan därför inte hastigt åka ut för utföra en kontroll. Det är i första hand Kustbevakningen som har hand om den operativa tillsynen men även Havs- och vattenmyndighetens landningskontrollanter.

Skånes kuster är indelad i 6 zoner och i varje zon arbetar en gruppansvarig tillsammans med sina medarbetare. Kusttillsynsmänen bär tjänstetecken (brickor) och kan även ha en gul jacka med texten "Fisketillsyn Skåne län".

Havs- och vattenmyndighetens landningskontroll
I Simrishamn har Havs- och vattenmyndigheten landningskontrollanter som dagligen rör sig längs Skånes kuster. Landningskontrollanterna arbetar även inlandsvatten bl a när det gäller kontroll av ålfiske.

Tipstelefon
Om du vill tipsa om något som kontrollen bör titta på kan du ringa

Kustbevakningen
031-727 91 00

Havs- och vattenmyndighetens landningskontroll
Björn Stührenberg Simrishamn
010-6986047