Nätfiske grundområden

Från och med den 1 januari 2013 gäller nya regler för nätfiske på grundområden i Skåne.

Fiske med nät på grundområdena i havet tillåts endast under en del av året. Dessutom regleras hur länge nät får stå ute och vilka redskap som får användas.
fiskenät

Grundområdena längs våra skånska kuster är viktiga för flera fiskarter, exempelvis torsk, gädda och öring, både vad gäller lek och sökandet efter föda. De fungerar också som barnkammare för flera arter av plattfisk, horngädda och sjurygg eftersom här finns möjligheter för den unga fisken att skydda sig, exempelvis i ålgräsängar.

Det vanligaste fisket på grunt vatten är fiske efter havsöring vilket främst bedrivs av fritidsfiskare. Nu skyddas havsöringen under en period på året där en stor del av den fångade fisken idag kastas död i havet. Orsaken till att den kastas tillbaka är att nätfiske är tillåtet trots att öringen är fredad under hösten och att den under våren är så mager efter leken att den inte duger till mat.

En begränsning på 180 meter nät införs. Länsstyrelsen kan dock medge undantag från begränsningen på 180 meter för småskaligt yrkesfiske om det kan tillåtas från fiskevårdssynpunkt. Dessa förändringar kommer att minska problematiken med bifångster av skyddsvärda arter, bevara havsöringbestånden i gott skick samtidigt som tillsynen underlättas.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2013

Bestämmelserna berör endast fiske inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort.

Norr om Kullen

Nätfiske inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort förbjuds under tiden 1 oktober till och med 30 april.

Under den tid då nätfiske är tillåtet mellan 1 maj och 30 september införs ett krav på att näten inte får stå ute mellan klockan 10.00 till 16.00

Endast maskstorlek med 120 mm.

Max 180 meter nät får användas

 

Söder om Kullen och till länsgränsen mot Blekinge

Nätfiske inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort förbjuds under tiden 15 september till och med 30 april.

Under den tid då nätfiske är tillåtet mellan 1 maj och 14 september införs ett krav på att näten inte får stå ute mellan klockan 10.00 till 16.00

Minsta maskstorlek är 130 mm.

Max 180 meter nät får användas