Barnens fiskesida 

Länsstyrelsen arbetar på olika sätt med fiskefrågor. Det gäller yrkes- och sportfiske, fisketurism och fiskevård. Till oss kan du ringa och fråga om det mesta som rör fiske t ex när, var, vad och hur man får fiska och vi lovar att försöka svara. Är du sugen på att pröva fiskelyckan? I Skåne finns det mesta av det bästa. En lång kust och många sjöar och vattendrag erbjuder sportfiske efter öring, lax, torsk, ål, gädda, abborre, regnbåge med flera arter.
Som man säjer för att få fiskelycka: Skitfiske på dig!

Hugo metar abborre
Hugo metar Foto: Kerstin Söderlind

Fiske som hobby

Först vill vi gratulera dig till ditt val av fritidssysselsättning. Fiske är en trevlig och meningsfull hobby som ger både spänning och naturupplevelser. I början är det säkert främst drömmen om att fånga den jättestora fisken som lockar, men småningom växer kanske intresset till ett allmänt intresse för djur och natur och miljön och samspelet i naturen. Allt fiske, både sport och yrkesfiske, ska ske med måtta och respekt för det levande. Fisken i våra sjöar och hav är en naturresurs som vi måste vara rädda om för att kunna bevara även till framtidens barn. Tänk därför på att aldrig ta upp mer fisk än vad du och din familj kan äta! Avliva också genast den fisk du tänker behålla!

Fråga om lov!

Om du ska fiska i en sjö, å eller bäck, måste du alltid fråga den som har fiskerätten i vattnet om lov. Allemansrätten ger alltså inte, som en del tror, rätt att fiska på någon annans vatten. Ett sätt att få lov att fiska är att köpa fiskekort, i många av dessa vatten får barn fiska gratis tillsammans med en vuxen som köpt fiskekort. Det är lite olika åldersgränser för barn så fråga där man köper fiskekortet. I många vatten säljs det inte fiskekort utan då måste man alltså fråga ägaren.

På Turism Skånes hemsida hittar du en del platser där du kan köpa fiskekort. Gå in på länken nedan.

I havet längs Skånes kust får du däremot fiska med spö utan att behöva fråga om lov.

Turism i Skåne

Fiskebestämmelser

Även om du har lov att fiska finns det vissa regler för fisket som du måste känna till. Dessa regler är till för att skydda och bevara fisken. Det gäller till exempel regler om vilka tider på året man får fiska, om hur små fiskar man får ta upp och om vilka fiskeredskap man får använda.

Fiskebestämmelserna finns i många olika lagar som kan vara ganska krångliga. Länsstyrelsen har därför gjort en broschyr som heter ”Fiskebestämmelser” och som innehåller de viktigaste reglerna om fiske för Skåne. Se länken nedan. Den som säljer fiskekort eller på annat sätt ger en lov att fiska kan också bestämma regler för fisket till exempel om hur mycket fisk man får fånga per dag eller vilken sorts fiskeredskap som man får använda. Dessa regler är man också skyldig att följa även om de inte står i någon lag.

Fiskebestämmelser huvudfolder

Fiskebestämmelser bilaga