Fiske 

Länsstyrelsen Skåne arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskebestämmelserna styr

Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske, och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Om du fiskar i sötvatten finns informationen på det fiskekort du köper för att få fiska.

Vill du veta vilka fiskeregler som gäller i havet eller i de stora sjöarna kan du hitta information på www.svenskafiskeregler.se eller så kan du vända dig till oss.

Länsstyrelsen Skånes uppdrag 

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer Länsstyrelsen Skåne ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag samt stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk kommer till länets vatten.

Länsstyrelsen Skåne samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske.

Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster. Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Kontakta oss

Johan Wagnström
Fiske- och vattenvårdsenheten
Johan punkt Wagnstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Johan punkt Wagnstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241685
Lars Mohlin
Fiske- och vattenvårdsenheten
Lars punkt Mohlin snabela lansstyrelsen punkt se¤Lars punkt Mohlin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241495
Kerstin Söderlind
Fiske- och vattenvårdsenheten
Kerstin punkt Soderlind snabela lansstyrelsen punkt se¤Kerstin punkt Soderlind snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241667
Jan-Inge Månsson
Fiske- och vattenvårdsenheten
Jan-Inge punkt Mansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jan-Inge punkt Mansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241501