Fiskevårdsområdenas styrelseuppgifter

Länsstyrelserna har ett register som bl a innehåller uppgifter om adresser och styrelsemedlemmar i fiskervårdsområdena
Brygga vid en sjö

 

Till detta register är fiskevårdsområdena skyldiga att lämna adressuppgifter,uppgifter på styrelsemedlemmar m m samt uppdatera dessa uppgifter när ändringar skett. Ta därför för vana att skicka in uppgifterna efter årsmötet.

Uppgifterna önskar vi i den Excel-mall som finns till höger. Spara gärna filen efter det att den är ifylld för att sedan på ett enkelt sätt uppdatera efter varje årsmöte.
Filen e-postas till kerstin.soderlind@lansstyrelsen.se

Ni som har uppgifter om fiskekortspriser, försäljningställen m m på Skånes turist hemsida, gör gärna en kontroll så att uppgifterna stämmer och att nya priser m m blir uppdaterade.

 

 Styrelseuppgifter till Länsstyrelsen