Tillståndspliktig verksamhet med djur

Enligt 16 § djurskyddslagen krävs det tillstånd om du bedriver yrkesmässig verksamhet eller  verksamhet i större omfattning med häst, hund, katt eller övriga sällskapsdjur.

Hundar och katt

Är du yrkesmässig, verksamheten är din huvudinkomst, ska du alltid ha tillstånd. Som större omfattning räknas följande gällande hund och katt

1. hållande av 10 eller fler hundar/katter äldre än 12 månader,

2. uppfödning av 3 eller fler kullar per år,

3. upplåtande av 3 eller fler hundar per år,

4. försäljning av hundar/katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning,

5. försäljning av 3 eller fler hundar/katter per år från annans uppfödning, samt

6. förvaring eller utfodring av 4 eller fler hundar/katter.

Vad krävs för hunddagis/hundpensionat?

För att få ett tillstånd ska du vara lämplig att arbeta med den verksamhet du ska bedriva, om du ska bedriva hunddagis eller hundpensionat (förvara och utfodra hundar) ställs krav på utbildning. Vid ansökan ska kopia som styrker utbildning och praktik bifogas ansökan.

Utbildningen ska innehålla:

1. Hundens beteendebehov och etologi

2. Problemhundar och problemhundägare

3. Stress hos hund

4. Smittspridning

5. Djurskyddslagstiftningen

6. Raskunskap

7. Enklare hundsjukvård

8. Praktik (80 timmar på likanande verksamhet)

Vad krävs för kattdagis/kattpensionat?

En person som driver ett katthem eller kattpensionat ska ha kunskap om katter. Du ska kunna visa för Länsstyrelsen att du har denna kunskap, med intyg eller genom kompetens vid kontroll

Kunskapen ska omfatta:

1. Kattens beteendebehov och etologi

2. Problemkatter och problemkattägare

3. Stress hos katt

4. Smittspridning

5. Djurskyddslagstiftningen

6. Raskunskap

7. Enklare kattsjukvård

8. Praktik (80 timmars praktik i liknande verksamhet)

 Hästar

Är du yrkesmässig, verksamheten är din huvudinkomst, ska du alltid ha tillstånd. Som större omfattning räknas följande gällande häst

1. hållande av 10 eller fler hästar äldre än 24 månader,

 2. uppfödning av 4 eller fler hästar per år,

3. upplåtande av 4 eller fler hästar per år,

4. försäljning av 4 eller fler hästar per år från egen uppfödning,

 5. försäljning av 4 eller fler hästar per år från annans uppfödning, samt

6. förvaring eller utfodring av 4 eller fler hästar.

 Har du frågor gällande häst kan du kontakta Lena Järkelid, Lena.Jarkelid@lansstyrelsen.se

Vidare bedömer Länsstyrelsen byggnaderna som djuren ska hållas i så att de uppfyller alla kraven. Tänk på att de måste vara färdigbyggda innan du kan få tillstånd.

Tänk på att du kan behöva förpröva byggnaderna när det gäller häst. Läs mer på Länsstyrelsen i Skånes sida/förprövning.   

Verksamhet med djur - e-tjänst

> Till e-tjänsten verksamheter med djur

 

Kaniner, fiskar, ormar med mera

För andra sällskapsdjur än hund och katt, till exempel kaniner, fiskar eller ormar, behöver du tillstånd för upplåtande och för förvaring eller utfodring, om det är över ett visst antal djur eller förvaringsutrymmen (så kallad större verksamhet):

  • upplåtande och förvaring eller utfodring av 6 eller fler kaniner eller illrar per år,
  • upplåtande och förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar, under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år,

Om du håller, föder upp eller säljer andra sällskapsdjur än hund och katt, behöver du bara tillstånd om du har en större verksamhet som är yrkesmässig. Du måste alltid ha tillstånd om du har uppfödning av djur som ska säljas som foderdjur.

Även om du inte behöver tillstånd från Länsstyrelsen kan du behöva tillstånd från din kommun, om du vill ha till exempel orm eller höns i tätbebyggt område. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.  

Om du säljer B-listade djur så behöver du också söka tillstånd enligt Artskyddsförordningen 26 §. Det gör du i vår e-tjänst.

Preparera, handla med och förevisa växter och djur - e-tjänst

> Till e-tjänsten tillstånd handel/förevisning av vilda djur

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.

 Ordförklaringar

Håller = har hand om egna eller andras djur

Förvarar och utfodrar = tar emot andras djur mot ersättning eller tar emot djur i syfte att förmedla dem t.ex. omplacering och inackordering

Upplåter djur = lånar ut djur mot ersättning