Djurskydd 

Enskild väg i ett gult rapsfält
Foto: Karl Hallkvist

Djuren ska ha det bra

Alla djur som hålls i fångenskap ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Djuren ska också ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt. Djurskyddslagen gäller djur i fångenskap, till exempel lantbrudsdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur.  

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Kontakta Länsstyrelsen Skåne om du misstänker att djur vansköts eller far illa. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.  

För att anmäla:

Telefon: 010- 22 41 350, kllockan 9-11 och 13-15 på vardagar. Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till polisens växel 114 14.
Vill du vara anonym ber vi dig att ringa in din anmälan.

E-brev: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se Notera att E-brev som skickas till oss blir en allmän handling och kan vid begäran göras offentlig.    

Länsstyrelsens djurskyddskontroller

Länsstyrelsen Skåne utför både förebyggande djurskyddskontroller på framförallt lantbrukets djur, och kontroller när vi får en anmälan om missförhållanden.   Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer Länsstyrelsens beslut.  

Länsstyrelsen Skåne fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.  

Här kan du läsa mer om hur en djurskyddskontroll går till.  

Djurskyddslagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.