Anmäl bristande djurhållning

Djur som hålls av människor ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Ser du ett djur som far illa kan du ringa oss.

Vi prioriterar ärendena för att hinna komma ut till det som är mest akut, lämna så mycket och korrekt information som möjligt så vi kan prioritera din anmälan rätt.Telefon: 010- 22 41 350

Tider:
Måndagar kl 13-15

Tisdag-fredag kl 9-11

För att vi ska kunna ställa frågor och få in den information vi behöver. har vi tagit bort webbformuläret och hänvisar istället till anmälan via telefon.

Prioritering av ärenden

Vi prioriterar ärendena för att hinna hantera det som är mest akut och allvarligt. Lämna så mycket och korrekt information som möjligt så vi kan prioritera din anmälan rätt.

 Akuta händelser

Vid akuta djurskyddsproblem ring
010- 22 41 350 

Måndagar kl 13-15

Tisdag-fredag kl 9-11 

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till polisens växel 114 14.