Djur och natur 

Blå jungfruslända
Foto: Maria Sandell

Vi skyddar den skånska naturen

Länsstyrelsen Skåne arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska skyddas. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Skånes djur ska ha det bra

Vi har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Information om tillstånd, dispenser eller samråd

Länk till tillstånd, dispenser och samråd

Direktlänk till remisser

Direktlänk till förslag till nya naturreservat och ändringar i beslut mm

Ny bok - Utflyktsguide till Skånes naturreservat

foto på framsidan av utflyktsguiden

Allemansrätten

Vilka rättigheter och skyldigheter har vi när vi vistas i naturen?

Foto på sandödla, fotograf: Anders Hallengren

Lokala naturvårdsprojekt

Filmen Hotade arter i skånsk natur

Länsstyrelsen har tagit fram en film om arbetet med hotade arter i Skåne.

Se filmen på Youtube

Del 1
Del 2

Ladda ned lärarhandledning till filmen (pdf) .