Djur och natur 

Illustration djur och natur

Vi skyddar den skånska naturen

Länsstyrelsen Skåne arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska skyddas. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Skånes djur ska ha det bra

Vi har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Gå direkt till:

Ingrepp i skyddad natur - tillstånd, diespenser och samråd

Djurskydd

Förslag till naturreservat och ändringar i föreskrifter

LONA - stöd till lokala naturvårdsprojekt

Fritidsfiske