Ingrepp i fornlämning - ansökan om tillstånd 

Sök tillstånd eller samråd inför ett ingrepp i fornlämning.

 

Om du planerar ett arbete som berör en fornlämning eller ett fornlämningsområde, eller om du vill använda metallsökare, ska ansökan om tillstånd sändas till Länsstyrelsen i Skåne skane@lansstyrelsen.se .

Undersökning, borttagning eller annan typ av ingrepp i fornlämning kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

  

 

Kontakta oss

 Ärendefördelning.pdf

Mats Mogren, 010-224 14 93

Marie Olsson, 010-224 15 51

Rickard Lindberg, 010-224 16 83

Ulla Wolfe, 010-224 16 00

Anders Rosendahl, 010-224 1471

Sven Nerius, 010-224 15 04

 

Skicka er digitala ansökan till:

skane@lansstyrelsen.se