Stiftelseanmälan 

Länsstyrelsen har tillsyn över de stiftelser vars styrelse eller förvaltare har sitt säte i länet. Länsstyrelsen är även registermyndighet för stiftelser.

Läs mer om stiftelser

Läs med om e-tjänsterna för stiftelser