Avfall som inte tagits emot för deponering 

Enligt 38 § NFS 2004:10 får avfall tas emot vid en deponi om avfallet överensstämmer med det som beskrivs i den medföljande dokumentationen och om avfallet får deponeras i aktuell deponiklass. I annat fall ska avfallet avvisas och tillsynsmyndigheten ska underrättas om detta så snart som möjligt.

Beställ blankett

Fyll i formuläret för att vi ska kunna skicka blanketten via post.

 
 
 
 
 
 

Kontakta oss

Cecilia von Platen
Miljöavdelningen
cecilia punkt von punkt platen snabela lansstyrelsen punkt se¤cecilia punkt von punkt platen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241725
Camilla Ternström
Miljötillsynsenheten
camilla punkt ternstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤camilla punkt ternstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241567
Sofie Nydemark
Miljötillsynsenheten
sofie punkt nydemark snabela lansstyrelsen punkt se¤sofie punkt nydemark snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241533