Avfall som inte tagits emot för deponering 

Enligt 38 § NFS 2004:10 får avfall tas emot vid en deponi om avfallet överensstämmer med det som beskrivs i den medföljande dokumentationen och om avfallet får deponeras i aktuell deponiklass. I annat fall ska avfallet avvisas och tillsynsmyndigheten ska underrättas om detta så snart som möjligt.

Kontakta oss

Cecilia von Platen
Miljöavdelningen
cecilia punkt von punkt platen snabela lansstyrelsen punkt se¤cecilia punkt von punkt platen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241725
Camilla Ternström
Miljötillsynsenheten
camilla punkt ternstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤camilla punkt ternstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241567
076-8005406
Sofie Nydemark
Miljötillsynsenheten
sofie punkt nydemark snabela lansstyrelsen punkt se¤sofie punkt nydemark snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241533