Avfall som inte tagits emot för deponering 

Enligt 38 § NFS 2004:10 får avfall tas emot vid en deponi om avfallet överensstämmer med det som beskrivs i den medföljande dokumentationen och om avfallet får deponeras i aktuell deponiklass. I annat fall ska avfallet avvisas och tillsynsmyndigheten ska underrättas om detta så snart som möjligt.

Beställ blankett

Fyll i formuläret för att vi ska kunna skicka blanketten via post.

 
 
 
 
 
 

Kontakta oss

Emma Johansson
Miljöhandläggare
Miljöprövningsenheten
emma punkt johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤emma punkt johansson snabela lansstyrelsen punkt se