Transport av avfall

Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar du stora mängder avfall under ett kalenderår krävs i de flesta fall tillstånd från Länsstyrelsen Skåne. Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet där mindre mängder farligt avfall uppkommer räcker det oftast att du anmäler detta till Länsstyrelsen Skåne. Anmälan kan även behöva göras vid annan hantering av avfall. Här får du information hur du gör för att söka tillstånd för transport av avfall eller anmäla transport och hantering av avfall.

Avfallstransport - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för transport av avfall

 

Betala samtidigt

Vi börjar med din ansökan efter att du har betalat avgiften. Därför är det bra för dig att betala avgiften direkt efter att du har ansökt. Bankgiro och OCR-nummer får du inne i e-tjänsten.

Så mycket kostar det

Tillstånd:

  • både farligt avfall och övrigt avfall: 2 300 kronor
  • enbart farligt avfall: 2 300 kronor
  • enbart övrigt avfall: 1 350 kronor

Anmälan:

  • transport av farligt avfall: 250 kr
  • handlare och/ eller mäklare av avfall: 250 kr
  • insamling av avfall: 250 kr 

Tillstånd eller anmälan – vilket behöver jag?

Här finns anvisningar för e-tjänsten och information om när du behöver ett tillstånd och när det räcker med en anmälan.