Deponering av arrende 

Du har som arrendator möjlighet att göra av-drag på arrendeavgiften och deponera det av-dragna beloppet hos länsstyrelsen enligt 8 ka-pitlet 12 a § jordabalken (SFS 1970:994). Ge-nom att deponera arrendeavgiften undviker du att arrenderätten förklaras förverkad (och att du skiljs från arrendestället) på grund av att du inte betalt arrendeavgiften i tid.

Beställ blankett

Fyll i formuläret för att vi ska kunna skicka blanketten via post.