Deponering av hyra - Ansökan om deponering av hyra enligt jordabalken 

Du har som hyresgäst möjlighet att göra av-drag på hyran och deponera avdraget belopp hos länsstyrelsen enligt 12 kapitlet 21 § jorda-balken (SFS 1970:994). Genom att deponera hyresbeloppet undviker du att förlora din hy-resrätt och att vräkas på grund av att du inte betalt hyran i tid.