Deponering av hyra - Ansökan om deponering av hyra enligt jordabalken

Du har som hyresgäst möjlighet att göra avdrag på hyran och deponera avdraget belopp hos länsstyrelsen enligt 12 kapitlet 21 § jordabalken (SFS 1970:994). Genom att deponera hyresbeloppet undviker du att förlora din hyresrätt och att vräkas på grund av att du inte betalt hyran i tid.