Askspridning efter avliden - ansökan om tillstånd 

För att få strö ut askan efter en avliden person på annan plats än begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen Skåne. Ansökan kan bara gälla den person som är avliden. Länsstyrelsen Skåne kan inte bevilja tillstånd i förväg för en levande person. Här får du information hur du gör för att ansöka om tillstånd för utströende av aska efter en avliden person.

Utströende av aska  - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för utströende av aska efter avliden person.

Innan du ansöker

Om du är osäker på om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan ska strös ut, ska du kontrollera detta innan du lämnar in ansökan. Innan du skickar in din ansökan måste du intyga på heder och samvete att någon anhörig eller närstående till den avlidne inte motsätter sig att askan strös ut.

Följande dokument ska bifogas ansökan

Följande dokument kan komma att krävas

 

  • Medgivande från markägare där askan önskas strös ut 
  • Fullmakt för eventuellt ombud
  • Annat intyg om dödsfallet (gäller för avliden person som saknar svenskt personnummer)

Skicka in din ansökan

Du kan välja att skicka in din ansökan och bifoga dokumenten elektroniskt. Du kan även välja att fylla i din ansökan på datorn och sedan skriva ut den och skicka in den i vanligt brev.

Hur man bifogar dokument elektroniskt

Du kan bifoga dokumenten elektroniskt. Det förutsätter att dokumenten är i följande format: PDF, TIF eller JPG. Har du inte dokumenten i elektronisk form får du skicka in dem till Länsstyrelsen Skåne i vanligt brev.