Strandskydd - Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna