Fiske - Ansökan om förordnande som fisketillsynsman