Biodlare - Ersättning till biodlare V11

Enligt 6§ Bisjukdomslagen (1974:211) har biodlare rätt till ersättning för förintade av bisamhälle som var smittade av Amerikansk yngelröta. Ersättningsanspråk utgår endast då minst fyra bisamhällen förintas (100 kr per bisamhällen, självriskt 300 kr per utbetalningstillfälle)