Biodlare - Ersättning till biodlare V11 

Enligt 6§ Bisjukdomslagen (1974:211) har biodlare rätt till ersättning för förintade av bisamhälle som var smittade av Amerikansk yngelröta. Ersättningsanspråk utgår endast då minst fyra bisamhällen förintas (100 kr per bisamhällen, självriskt 300 kr per utbetalningstillfälle)

Beställ blankett

Fyll i formuläret för att vi ska kunna skicka blanketten via post.

 
 
 
 
 
 

Kontakta oss

Tatjana Blidovic
Landsbygd-Miljö