Publikationer 

Urval: Arkeologi och fornlämningar, RapporterRensa urval
Din sökning gav 7 träffar
 • Städernas kulturlager - En värdering av ett hotat källmaterial med utgångspunkt i exemplet Lund

  I flertalet skånska städer med medeltida ursprung finns ofta flera meter tjocka kulturlager som är de fysiska resterna av äldre historiska skeenden. Arkeologiska undersökningar som genomförs syftar till att utvinna meningsfull kunskap ur dessa.

  Andemeningen i kulturminneslagen är dock att fornlämningar skall bevaras. Genom att undvika ingrepp i medeltida kulturlager och använda alternativa gru ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Vardering_av_kulturlager (3 MB)

  Beställ publikation

 • Arkeologi i vägprocessen - Ett pilotprojekt i Skåne för bättre planeringsunderlag. Del 3 av 3.

  Kunskapen om fornminnen, som berörs vid ett vägprojekt, har hittills ofta kommit in sent i vägprocessen. Avsaknaden av ett fullgott kunskapsunderlag har inneburit svårigheter vid planering och projektering av vägprojekt. Kostnaden för arkeologin, som kan utgöra en stor del av ett vägprojekts budget, har till exempel inte blivit känd förrän i slutskedet, vilket skapat problem. En annan följd av at ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Infrastruktur och IT

  E22Pilotprojektdel3 (2 MB)

 • Arkeologi i vägprocessen - Ett pilotprojekt i Skåne för bättre planeringsunderlag. Del 2 av 3.

  Kunskapen om fornminnen, som berörs vid ett vägprojekt, har hittills ofta kommit in sent i vägprocessen. Avsaknaden av ett fullgott kunskapsunderlag har inneburit svårigheter vid planering och projektering av vägprojekt. Kostnaden för arkeologin, som kan utgöra en stor del av ett vägprojekts budget, har till exempel inte blivit känd förrän i slutskedet, vilket skapat problem. En annan följd av at ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Infrastruktur och IT

  E22Pilotprojektdel2 (5 MB)

 • Arkeologi i vägprocessen - Ett pilotprojekt i Skåne för bättre planeringsunderlag. Del 1 av 3.

  Kunskapen om fornminnen, som berörs vid ett vägprojekt, har hittills ofta kommit in sent i vägprocessen. Avsaknaden av ett fullgott kunskapsunderlag har inneburit svårigheter vid planering och projektering av vägprojekt. Kostnaden för arkeologin, som kan utgöra en stor del av ett vägprojekts budget, har till exempel inte blivit känd förrän i slutskedet, vilket skapat problem. En annan följd av at ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Infrastruktur och IT

  E22Pilotprojektdel1 (6 MB)

 • Öresundsförbindelsen och Västkustbanan

  En översiktlig värdering av organisering och genomförande av två stora arkeologiska projekt i Skåne Sammanfattning Den svenska och danska regeringen beslutade år 1991 om en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Några år senare blev det aktuellt att bygga ut järnvägen mellan Helsingborg och Lund, den s.k. Västkustbanan. Dessa storskaliga infrastrukturprojekt fick till följd att mycket omfat ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Planfrågor

  Oresundsrapporten1 (914 kB)

  Beställ publikation

 • Att bygga på kulturlager i medeltida städer

  Utvärderingen omfattar sammanlagt 33 ärenden där alternativ grundläggning använts i Skåne under perioden 1980-2002. Många av ärendena från perioden 1980-1990 saknar dokumentation av själva byggprocessen, vilket gör det svårt att utvärdera de antikvariskt – tekniska aspekterna. Hur kulturlagren bevarats efter grundläggningarnas genomförande kan inte utvärderas. Endast i ett fall har en mätstation ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Planfrågor

  Att_bygga_pa_kulturlager1 (2 MB)

  Beställ publikation

 • 2004:9 99 skånska kulturmiljöer

  Skåne är rikt på kulturmiljöer: jord- och skogsbruk har präglat landskapet i mer än tusen år, kyrkorna och godsen ligger tätt, järnvägarna var fler än någon annanstans i Sverige, livsmedels-, tegel- och stenkolsindustrin har avsatt otaliga spår, folkrörelserna fick tidigt fotfäste och i modern tid har bland annat turism, urbanisering och utbyggd infrastruktur påverkat landskapet. Allt detta finns ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Friluftsliv, Arkeologi och fornlämningar, Kulturreservat, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  99_skanska_kulturmiljoer1 (6 MB)

  Beställ publikation