Publikationer 

Urval: Arkeologi och fornlämningar, 2007Rensa urval
Din sökning gav 4 träffar
 • Städernas kulturlager - En värdering av ett hotat källmaterial med utgångspunkt i exemplet Lund

  I flertalet skånska städer med medeltida ursprung finns ofta flera meter tjocka kulturlager som är de fysiska resterna av äldre historiska skeenden. Arkeologiska undersökningar som genomförs syftar till att utvinna meningsfull kunskap ur dessa.

  Andemeningen i kulturminneslagen är dock att fornlämningar skall bevaras. Genom att undvika ingrepp i medeltida kulturlager och använda alternativa gru ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Vardering_av_kulturlager (3 MB)

  Beställ publikation

 • Arkeologi i vägprocessen - Ett pilotprojekt i Skåne för bättre planeringsunderlag. Del 3 av 3.

  Kunskapen om fornminnen, som berörs vid ett vägprojekt, har hittills ofta kommit in sent i vägprocessen. Avsaknaden av ett fullgott kunskapsunderlag har inneburit svårigheter vid planering och projektering av vägprojekt. Kostnaden för arkeologin, som kan utgöra en stor del av ett vägprojekts budget, har till exempel inte blivit känd förrän i slutskedet, vilket skapat problem. En annan följd av at ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Infrastruktur och IT

  E22Pilotprojektdel3 (2 MB)

 • Arkeologi i vägprocessen - Ett pilotprojekt i Skåne för bättre planeringsunderlag. Del 2 av 3.

  Kunskapen om fornminnen, som berörs vid ett vägprojekt, har hittills ofta kommit in sent i vägprocessen. Avsaknaden av ett fullgott kunskapsunderlag har inneburit svårigheter vid planering och projektering av vägprojekt. Kostnaden för arkeologin, som kan utgöra en stor del av ett vägprojekts budget, har till exempel inte blivit känd förrän i slutskedet, vilket skapat problem. En annan följd av at ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Infrastruktur och IT

  E22Pilotprojektdel2 (5 MB)

 • Arkeologi i vägprocessen - Ett pilotprojekt i Skåne för bättre planeringsunderlag. Del 1 av 3.

  Kunskapen om fornminnen, som berörs vid ett vägprojekt, har hittills ofta kommit in sent i vägprocessen. Avsaknaden av ett fullgott kunskapsunderlag har inneburit svårigheter vid planering och projektering av vägprojekt. Kostnaden för arkeologin, som kan utgöra en stor del av ett vägprojekts budget, har till exempel inte blivit känd förrän i slutskedet, vilket skapat problem. En annan följd av at ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Infrastruktur och IT

  E22Pilotprojektdel1 (6 MB)