Foto på träbåt vid kusten, Foto: Kerstin Söderlind