Ditt företag och miljömålen

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
20
Interna miljömål är ofta motorn i förändringsarbetet för både små och stora företag. Det finns även miljömål för Sverige som nation, liksom regionala miljömål i alla län. Med den här broschyren vill vi ge dig som företagare i Östergötland inspiration och exempel på hur du med ledning av nationella och regionala miljömål kan stärka ditt företags miljöarbete. Broschyren är framtagen av MÖTA, Miljösamverkan Östergötland. Detta är ett samarbete mellan länets 13 kommuner och Länsstyrelsen. Vi önskar dig en intressant läsning och lycka till i miljöarbetet!
Kommentar: