Grödan

Information från Lantbruksenheten

Länsstyrelsens Lantbruksenhet ger ut tidningen Grödan. Den delas ut gratis till länets lantbrukshushåll.

Tidningen innehåller jordbruksinformation men också artiklar med en rad olika ämnen som kan intressera fler än enbart lantbrukare. Det handlar om biologisk mångfald, växtnäringshushållning, ekologisk produktion, energifrågor, djurvälfärd m.m. I tidningen annonserar vi också om olika kurser och evenemang.

Om du vill prenumerera på tidningen som en pdf-fil anmäler din e-postadress till oss, se kontaktuppgifter till höger.

2018 

Grödan nr 1 2018 (nytt fönster)

2017

Grödan nr 1 2017 (nytt fönster)

Grödan nr 2 2017 (nytt fönster)

Grödan nr 3 2017 (nytt fönster)

Grödan nr 4 2017 (nytt fönster)

 

2016

Grödan nr 1 2016 (nytt fönster)
Grödan nr 2 2016 (nytt fönster)
Grödan nr 3 2016 (nytt fönster)
Grödan nr 4 2016 (nytt fönster)

 

2015

Grödan nr 3 2015 (nytt fönster)
Grödan nr 2 2015 (nytt fönster)
Grödan nr 1 2015 (nytt fönster)

 

2014

Grödan nr 4 2014 (nytt fönster)
Grödan nr 3 2014 (nytt fönster)
Grödan nr 2 2014 (nytt fönster)
Grödan nr 1 2014 (nytt fönster)

 

2013

Grödan nr 6 2013 (nytt fönster)
Grödan nr 5 2013 (nytt fönster)
Grödan nr 4 2013 (nytt fönster)
Grödan nr 3 2013 (nytt fönster)
Grödan nr 2 2013 (nytt fönster)
Grödan nr 1 2013 (nytt fönster)