Sjövik naturreservat

Från Sjöviksberget har man flera utsiktsmöjligheter över sjön Sommen. Foto: Kurt Adolfsson.
Sjövik är ett kuperat område med en gammelskog rik på torr-rakor och omkullfallna träd. På höjderna finns tall och en del ek. I sluttningarna och sänkorna, som tidigare varit slåttermarker,  dominerar gran och asp. I blötare stråk är det gott om al och björk. Det växer mycket hassel och floran är rik med till exempel blåsippa, gullpudra och ormbär.

Den gamla skogen ger livsutrymme för vedlevande insekter med bland annat större aspvedbock och kardinalbagge. I området finns det gott om vildsvin. Man kan knappast undgå att se spåren där de bökat efter maskar, rötter och ollon.

I lövskogen finns nötväcka, stjärtmes, spillkråka, mindre hackspett och entita. Sommens häckande storlommar och fiskgjusar visar sig ofta i anslutning till reservatet.

Den lägre floran är mycket rik och listan på rödlistade och krävande arter är lång. Här finns bland annat skärelav, vit vedfingersvamp, krushättemossa, hjälmflikmossa och aspglansmossa.

Ta en tur längs den markerade leden. Här finns också eldstäder, rastbord och en utsiktsplats med fin utsikt över Sommen.

 

Den gamla skogen ger livsutrymme åt vedlevade insekter. Foto Henry Stahre

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.