Ekön naturreservat

Ut mot havet finns fina klipphällar.
Eköns naturreservat ligger i ett typiskt skärgårdslandskap. På sommaren är klipp- och sandstränderna populära och välbesökta badplatser. Här finns dock mycket mer än bad, och Ekön är en vacker plats att besöka året om

Eköns naturreservat ligger drygt tre kilometer sydost om Gryts samhälle. Naturen är omväxlande på Ekön. Här finns höglänta hällmarker med gles tallskog och sänkor med hagmarker och lövskog.

Stränderna utgörs framför allt av klipphällar som slipats lena och jämna av is och vatten. På vissa klippor finns så kallade jättegrytor. Dessa jättegrytor bildades under den senaste inlandsisens avsmältning, då kraftiga älvar av smältvatten forsade fram. Genom vattnets tryck och strömmar kunde stenar börja rotera och slipa hål i berggrunden. Vissa jättegrytor kan vara flera meter djupa.

På Åmansudden finns långsträckta stränder av flacka klipphällar, och intill ligger en vacker klapperstenstrand samt en torrbacke med en intressant torrängsflora. Där kan du, i juli - augusti, njuta av de vackra blommorna axveronika och pukvete.

Sedan 2001 finns ett cirka 7 meter högt utkikstorn i naturreservatet. Från tornet får du en vidunderlig utsikt över Gryts vackra skärgård, som är en av Sveriges mest örika.

Genom naturreservatet går en bit av Östgötaleden fram vilken bland annat visar vägen till utkikstornet. På området finns också en campingplats med badplats, bryggor, båthamn och diverse fritidsanläggningar.

 

Eköns naturreservat. Foto: Henry Stahre

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.