Vandra på Omberg

Omberg har ett rikt utbud av leder, från en 0,7 km lång bokskogsstig, där du lätt tar dig fram med rullstol, barnvagn eller rullator, till en 27 km lång led runt hela berget. Alla leder startar vid Stocklycke på Omberg.
Den lättillgängliga stigen i bokskogen vid Stocklycke. Foto: Kurt Adolfsson

Skyltade naturstigar 2 km, lätt
Två naturstigar utgår från Stocklycke; ”Omberg och istiden” (vita markeringar) och ”Träd, buskar och skogen” (gula markeringar). Längs dessa finns informationsskyltar uppsatta. Naturstigarna är båda ca 2 km långa, lättare vandring med fina vyer.

Älvarumsleden 7 km, medelsvår
Gröna markeringar. På den här vandringen kan du möta branternas och ”granurskogens” mångfald, komma Vättern in på livet och besöka några fina utkikspunkter. 100 m NO om Stocklycke börjar stigen i en s.k. slukränna norrut mot Älvarums udde.

Den som gör en avstickare till Oxbåset kommer rätt ut i Vätterbranten och får en fin utsikt. Det milda ”kustklimatet” vid sjön, den kalkrika marken och den ljusa, glest trädbevuxna miljön är orsaken till att branterna hyser växter och djur som annars är ovanliga i Skandinavien. Här finns en yppig och särpräglad flora med bl.a. axveronika, blodnäva och vippärt. Med stor tur kan man finna rariteter som drakblomma, luddvedel och insekten bergcikada. Men håll också utkik uppåt. Den ståtliga fiskgjusen kommer ofta flygande och låter höra sina mjuka ”pju, pju, pju”.

Efter att man korsat vägen norr om Persten följer en trolsk och mycket vacker sträcka ner mot Älvarums udde. Vättern skymtar mellan ädellövskogens träd eller bakom ståtliga granar. Här finns många s.k. lågor – fallna träd i olika stadier av förmultning.

Vid Älvarums udde kan man ta sig ner till klapperstensstranden för att ta sig ett dopp eller dra upp en middagsfisk. Denna rofyllda plats har vindskydd, grillplats och toa. Strax norr om udden ligger Storpissans naturreservat. Bäcken Storpissan som rinner längs reservatets nordgräns bildar på våren en kraftig stråle rakt ut i Vättern.

Är man inte höjdrädd är Marbergets stup en fin fikaplats med magnifik utsikt över Vättern och Ombergsskogarna. Vänd sedan tillbaka och följ leden mot ”Borggården”, den kanske finaste av bergets tre fornborgar. I Mörkahålkärrets naturreservat kan du bl.a. njuta av orkidéprakten i juni och juli.

På Spettans stig får man leta efter mumsiga insekter i gamla träd

Ellen Keys led 6 km, lätt-medelsvår
Blåa markeringar. Denna vandring bjuder på milsvid utsikt, lökdoftande bokskogar, knotig strandskog och en blomstrande slåtteräng.

Leden går ner mot Vättern på rullstensåsen från Stocklyckes parkering. Efter 200 m kommer man till en slåtteräng – en av de artrikaste och mest hotade naturtyperna i Sverige. Olika växter präglar ängen från april fram till slåttern i slutet på juli. Slåtterängen är liksom åkern s.k. inägomark, mark som förr hägnades in mot kreaturen som ”gick på skogen”. Här gäller egentligen ingen allemansrätt, men du får gärna gå runt på stigarna och njuta av blomsterprakten.

Från Stocklycke hamn slingrar sig leden genom en omväxlande ”kustskog” mot Bokskogens naturreservat. På småstigar kan man göra avstickare till Vätterbranterna och kanske hitta den sällsynta luddvedeln – men var då försiktig! Lökdoften i bokskogen på försommaren kommer från täta bestånd av ramslök. Många fågelskådare stiftar här sin första bekantskap med den sällsynta mindre flugsnapparen.

Strax söder om reservatet byggde Ellen Key 1910 sitt genomtänkta och smakfulla hus Strand enligt andan ”ett hem för själen”. Ellen Key hämtade inspiration och kraft i naturen och platsen valde hon som en av de ”naturskönaste” i landet.

Läs mer om Ellen Key och Strand här.

Sverkersgården strax efter Strand är en gammal kryptkyrka. Här har man en fin vy mot söder där Ålabäcken från Dags mosse rinner ut i Vättern. Ombergs turisthotell serverar kaffe och mat (12-18). Strax före hotellet viker stigen av uppåt i en s.k. slukränna. Efter stigningen passerar man ett alkärr och lite barrskog. Sedan går stigen brant upp till Hjässan där vyerna över Östgötaslätten, Tåkern och Vättern väntar. Många kyrktorn syns i när och fjärran. Är man uppmärksam kan man runt Hjässan se spåren av den fornborg som låg här under den oroliga folkvandringstiden på 400-500-talet. En stig runt Hjässan följer borgens forna försvarsmur som framför allt i norr devis var av uppbyggd av sten. Träpallisaden är sedan länge försvunnen.

Dammen söder om Mörkahålkärret hyser paddor, grodor och andra vattendjur. Håll utkik efter snokar på grodjakt! Sista sträckan av leden går genom en vacker bokskog. Här i skogen låg på 16- och 1700-talen små åkrar till Stocklycke gård. Kan du hitta odlingsrösen eller spår av diken och åkerkanter?

Östgötaleden 27 km, medelsvår Orange markeringar. Östgötaleden kan du vandra genom hela Östergötland. Första sträckan från Stocklycke i söder mot norr följer Älvarumsleden fram till Storpissan där östgötaleden viker av och fortsätter norrut längs Ombergs branter, ända upp till Borghamn. Där tar leden av österut och passerar bland annat Heliga Hjärtats kloster, Ombersliden med alla dess orkidéer och Renstadfällans gullvive-hav. Så småningom rundas Ombergs sydspets och du kan ta en titt på Alvastra klosterruin, innan vandringen vänder norrut genom bokskogsreservatet och tillbaka till Stocklycke.

 

 

Spettans stig

Upplevelsestigen Spettans stig är 1 km lång och markerad med stolpar i terängen med en siffra på. Till stigen finns en folder där man kan läsa om vad där finns att se och få spännande uppdrag av stigens värdinna Spettan Spillkråka. Foldern finns att hämta på Stocklycke vandrarhem eller kan laddas ner här (PDF 4 MB). Längs  stigen finns  också två geocache-gömmor.