Norrköpings Tennishall

Norrköpings tennishall från 1929 är en av landets äldsta autentiskt bevarade och ännu i bruk varande tennishallar. Byggnaden har kvar det utvändiga karaktäristiska utseendet och stora delar av sin ursprungliga inredning.
Norrköpings Tennishall

Tennishallen är ritad av norrköpingsarkitekten Anders Möller efter grundprinciper för tennishallar som togs fram av arkitekt Torben Grut på 1920-talet och som under stor del av 1900-talet varit modell för landets tennishallar och många andra typer av idrottshallar.

Tennishallen uppvisar såväl utvändigt som invändigt en för 1900-talets tennishallar karakteristisk utformning. Funktionen är tydligt avläsbar i exteriören genom bl.a. den långsträckta byggnadskroppen, det halvcirkelformade taket och lanterninen. Invändigt har den ursprungliga planlösningen med läktarförsedd tennishall, tambur med biljettlucka, entréhall med tidbokningsskåp, omklädningsrum och vaktmästarbostad bevarats. Karaktäristiskt för de tidiga tennishallarna är konstruktionen med limträbalkar, ljusinsläppet via lanterniner, den mörktonade vägg- och takpanelen, den fasta inredningen och inventarierna såsom bl.a. domarstol, poängräknare, nät och näthållare.